Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus
 1. Пиловић Срђан – ВД директор
 2. Станковић Славимир – благајник
 3. Јовановић Сунчица – референт за јавне набавке
 4. Томић Марина – секретар установе
 5. Ђокић Милан – психолох- сртучни сарадник
 6. Милан Радојковић - стручни сарадник /ликовно/музичко/физичко
 7. Костић Стојанка – васпитач
 8. Ђорђевић Љубинка – васпитач
 9. Стојковић Виолета – васпитач
 10. Станисављевић Гордана – васпитач
 11. Митић Сандра – васпитач
 12. Илић Радмила – васпитач
 13. Килибарда Весна – васпитач
 14. Станковић Босиљка – васпитач
 15. Станојевић Ивана – васпитач
 16. Радоичић Радмила – васпитач
 17. Сања Јовановић - васпитач
 18. Стевановић Весна – медицинска сестра васпитач
 19. Крстић Оливера – медицинска сестра васпитач
 20. Јовановић Оливера – сарадник -медицинска сестра на превентиви
 21. Бојовић Весна – сарадник -медицинска сестра на превентиви
 22. Здравковић Лидија – магационер/економ
 23. Јовановић Дејан – домар
 24. Ивана Јовановић -главни кувар
 25. Станисављевић Сања – помоћни кувар
 26. Димовић Катарина – помоћни кувар
 27. Ранђеловић Драгана – спремачица
 28. Милић Сузана - спремачица
 29. Савић Снежана – спремачица
 30. Станковић Драган – возач
 31. Николић Југослав – возач
 32. Јелена Стајковић – шеф рачуноводства
 33. Милосављевић Марија – васпитач
 34. Маја Момировић – медицинска сестра- васпитач
 35. Сања маринковић – васпитач

Ми водимо рачуна о Вашем детету!