Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus
 1.               Запослени у ПУ „Прва радост“ Житораћа

  1. Срђан Пиловић – директор установе
  2. Марина Томић – секретар установе
  3. Јелена Стајковић – шеф рачуноводства
  4. Марија Коцић Јанковић – референт за финансијско административне послове
  5. Славимир Станковић – благајник
  6. Сунчица Јивановић – референт за јавне набавке
  7. Милан Ђокић – стручни сарадник психолог
  8. Милан Милетић – педагог – стручни сарадник за физичко васпитање
  9. Виолета Стојковић – васпитач
  10. Гордана Станисављевић – васпитач
  11. Босиљка Станковић – васпитач
  12. Ивана Станојевић – васпитач
  13. Сања Јовановић – васпитач
  14. Сандра Митић – васпитач
  15. Радмила Радојичић – васпитач
  16. Бранка Цекић – васпитач
  17. Марина Кривокапић – васпитач
  18. Габријела Динић – васпитач
  19. Милица Динић – васпитач
  20. Ивана Анђелковић – васпитач
  21. Марија Стојановић – васпитач
  22. Јелена Марјановић – васпитач
  23. Сашка Митић – васпитач
  24. Марија Милосављевић – васпитач
  25. Марија Цветковић – васпитач
  26. Дијана Мичић – васпитач
  27. Сашка Лазић – васпитач
  28. Маја Пешић – медицинска сестра васпитач
  29. Оливера Крстић – медицинска сестра васпитач
  30. Јована Николић - медицинска сестра васпитач
  31. Весна стевановић – сарадник – мед. сестра за превентивну здрав. заштиту и негу
  32. Весна Бојовић - сарадник – мед. сестра за превентивну здрав. заштиту и негу
  33. Анђела Стевановић - сарадник – мед. сестра за превентивну здрав. заштиту и негу
  34. Лидија Здравковић – магационер/економ
  35. Саша Цекић – техничар инвестиционог техничког одржавања
  36. Дејан Јовановић – домар
  37. Југослав Николић – возач
  38. Небојша Михајловић – возач
  39. Ивана Јовановић – главни кувар
  40. Сања Станисављевић – помоћни кувар
  41. Катарина Димовић – помоћни кувар
  42. Драгана Ранђеловић – спремачица
  43. Снежана Савић - спремачица

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ НА ПОРТАЛ ЕУПРАВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Са поступком се упознајте на ОВОМ линку.

Ми водимо рачуна о Вашем детету!