Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus

Развојни план установе

Члан 50.

Установа има развојни план.

Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.

Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана установе.

Развојни план установе доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно планирање на период од три до пет година.

У поступку вредновања квалитета рада установе вреднује се и остваривање развојног плана установе.

Тим за развојно планирање у предшколској установи „Прва радост“  чине:

1) Станојевић Ивана, васпитач, представник установе

2) Илић Радмила, васпитач, представник установе

3) Ђокић Милан, стручни сарадник, представник установе

4) Килибарда Весна, директор, представник установе

5) Марковић Бојана, представник савета родитеља

6) Јанковић Слободан, представник локалне самоуправе.

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ НА ПОРТАЛ ЕУПРАВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Са поступком се упознајте на ОВОМ линку.

Ми водимо рачуна о Вашем детету!