Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus

Период раног детињства заузима сасвим посебно место у развоју и животу сваког појединца. То је први и најзначајнији период у физичком и психичком развоју. У том периоду се снажно испољава дејство свих чинилаца који одређују целокупни развој. Наслеђе, као и физички, историјски, друштвени  и културни услови веома утичу на развој саме личности. Ово је период биолошког развоја када се развија способност говора, усправан ход, способност интеракције са одраслима, интелигенција, период у коме дете стиче прва искуства која остављају неизбрисив траг на његову индивидуалност. У том периоду је јако важно пружити му неизмерну љубав, топлину и разумевање.

Дете је активни чинилац сопственог развоја и у сваком тренутку има спонтане унутрашње моћне покретаче за развијање одређених активности. Зато је игра посебан облик учења, којим дете тежи да разуме и овлада оним што за њега има лични смисао и значење.

Спонтана и слободна игра пружа малом детету доживљаје и искуства, индиректне узоре, прилику да нађе партнера за игру, довољно времена и простора и материјала за игру. Тесна повезаност између психичког и физичког развоја намеће и неопходно јединство неге и васпитног рада.

Јачање и заштита здравља детета у најранијем узрасту, уз процес васпитања су основни задаци и предуслови за формирање здравог, радосног, активног и задовољног детета, физички добро и складно развијеног, спретног, детета које слободно влада својом моториком, богати свој интелект, оплемењује машту и све видове комуникације.

Очување здравља се постиже стручном и хуманом негом деце, правилном исхраном, боравком на ваздуху, задовољавањем потребе за сном, одговарајућим условима у средини у којој дете борави, распоредом живљења. Очување здравља се постиже превентивном здравственом заштитом, којом се спречава нарушавање већ постојећег доброг здравственог стања и појава нових болести свим стручним медицинским методама. Васпитање и нега деце на раном узрасту врши се, пре свега, стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства.

Циљеви таквог васпитања и неге су следећи:

Циљеви физичко – сензорног развоја

- Одржавање физичког здравља деце

- Повољан утицај на општи развој организма

- Нормално стање апарата за кретање

- Формирање правилног држања тела

- Овладавање моториком

- Усавршавање функција чулних органа

- Развијање навика (телесне хигијене, узимање хране, пражњење и др.)

Циљеви социјално – емоционалног развоја

- Очување спонтаности и искрености детета у контакту са својом околином

- Неговање отворености за доживљаје

-Пружање помоћи у стицању самосталности

-Помоћ у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности

-Усвајање елементарних норми понашања у оквиру основних моралних вредности (добро, рђаво)

-Развој способности обављања активности у заједници са одраслима и другом децом

-Развој позитивних, интерактивних емоција.

Циљеви умног развоја

-Подстицање и неговање природне радозналости у односу на свет који га окружује

-Подржавање природне могућности детета да се уживљава у предмете и појаве

-Неговање осетљивости за утиске као мотива за постављање питања

-Подстицање решавања малих проблема сензомоторне интелигенције

-Подржавање спонтаних покушаја говорне комуникације детета

-Подстицање и богаћење дечјег говора као средства за комуникацију и стицање знања

-Подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности и стварање повољних услова за формирање почетних знања кроз практичне активности.

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ НА ПОРТАЛ ЕУПРАВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Са поступком се упознајте на ОВОМ линку.

Ми водимо рачуна о Вашем детету!