Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus

Весна Килибарда, директор

Ђорђевић Љубинка, васпитач

Илић Радмила, васпитач

Костић Стојанка, васпитач

Станковић Босиљка, васпитач

Стојковић Виолета, васпитач

Станисављевић Гордана, васпитач

Михајловић Татијана, васпитач

Радојичић Радмила, васпитач

Станојевић Ивана,васпитач

Митић Сандра, васпитач

Јовановић Сања, васпитач

Кривокапић Марина, васпитач

Јовановић Оливера, медицинска сестра на превентиви

Стевановић Весна, медицинска сестра-васпитач

Крстић Оливера, медицинска сестра-васпитач

Бојовић Весна, медицинска сестра

Пиловић Срђан, стручни сарадник за физичку културу

Ђокић Милан, стручни сарадник психолог

Крстић Зорица, шеф рачуноводства

Станковић Славимир, благајник

Милић Сузана, магационер

Јовановић Сунчица, референт за јавне набавке

Томић Марина, секретар

Јовановић Дејан, радник на пословима одржавања

Станковић Драган, возач

Николић Југослав, возач

Дамњановић Милош, кувар

Станисављевић Сања, сервирка

Димовић Катарина, сервирка

Ранђеловић Драгана, помоћни радник

Здравковић Лидија, помоћни радник

Савић Снежана, помоћни радник

Ми водимо рачуна о Вашем детету!