Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus
 1. Костић Стојанка – в. д. директор
 2. Станковић Славимир – благајник
 3. Јовановић Сунчица – референт за јавне набавке
 4. Томић Марина – секретар установе
 5. Ђокић Милан – психолох- сртучни сарадник
 6. Пиловић Срђан - стручни сарадник /ликовно/музичко/физичко
 7. Ђорђевић Љубинка – васпитач
 8. Стојковић Виолета – васпитач
 9. Станисављевић Гордана – васпитач
 10. Митић Сандра – васпитач
 11. Михајловић Татијана – васпитач
 12. Илић Радмила – васпитач
 13. Килибарда Весна – васпитач
 14. Станковић Босиљка – васпитач
 15. Станојевић Ивана – васпитач
 16. Радоичић Радмила – васпитач
 17. Сања Јовановић - васпитач
 18. Кривокапић Марина – васпитач
 19. Стевановић Весна – медицинска сестра васпитач
 20. Крстић Оливера – медицинска сестра васпитач
 21. Јовановић Оливера – сарадник -медицинска сестра на превентиви
 22. Бојовић Весна – сарадник -медицинска сестра на превентиви
 23. Здравковић Лидија – магационер/економ
 24. Јовановић Дејан – домар
 25. Ивана Јовановић -главни кувар
 26. Станисављевић Сања – помоћни кувар
 27. Димовић Катарина – помоћни кувар
 28. Ранђеловић Драгана – спремачица
 29. Милић Сузана - спремачица
 30. Савић Снежана – спремачица
 31. Станковић Драган – возач
 32. Николић Југослав – возач
 33. Јелена Стајковић – шеф рачуноводства
 34. Милосављевић Марија – васпитач

Ми водимо рачуна о Вашем детету!