Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus

stari veric 001Предшколска установа „Прва радост“ Житорађа започела је са радом 1981. године. Решењем број 01-29/81 донета је Одлука о оснивању радне организације Дечији вртић „Прва радост“.

У протеклим годинама установа је обезбеђивала остваривање васпитно-образовне, превентивно-здравствене и социјалне функције кроз организовање целодневног и полудневног облика рада са децом до поласка у школу. Драгоцене податке, који се тичу почетака рада установе дао је први директор установе, Витомир Лазаревић Лаза:

„Идеја о формирању Дечијег вртића родила се марта 1980.године, по угледу на многе општинске центре у Социјалистичкој Републици Србији. Исте године је наручен типски пројекат код ШПИК“ Ивањица“.

Републичка скупштина самоуправне интересне заједнице дечије заштите прихватила је да један део финансира у износу од 68% (1.604.813,60дин), а други део Општинска самоуправна заједница дечије заштите у Житорађи, у износу  од 32% (755.206,40дин.)

Корисна површина објекта износи 319m2.vrtic2

Средства за опрему обезбедила је Општинска самоуправна заједница дечије заштите у висини од 584.710.20 динара.

Број становника у месној заједници Житорађа, према попису из 1971.године, износи 2844, а по попису из 1981. године 3260 становника.

Шестогодишње деце 1981. године било је 58 малишана.

Интенција запошљавања је била у порасту, па је и то утицало на убрзану изградњу једног таквог објекта, како би се младим, запошљеним родитељима омогућило да безбрижно испуњавају постављене задатке.

vrtic tablaОдлуку о оснивању радне организације Дечијег вртића у Житорађи донела је Скупштина општинске заједнице дечије заштите у Житорађи, дана 09.јуна 1981. године. За привременог пословодног органа Радне заједнице у оснивању дечијег вртића „Прва радост“, именован је Лазаревић Витомир, дотадашњи директор Дома културе у Житорађи.

Сагласност за рад вртића дао је Регионални завод за унапређивање васпитања и образовања „Дринка Павловић“ Ниш, а увид је извршио просветни саветник завода Ст. Милосав Петровић, професор, дана 16.06.1981.године

Пријем радника вршио је Извршни одбор СИЗ-а дечије заштите.Први радници који су примљени:

1.Тодоровић Славица, васпитачица,

2.Загорчић Стојанка, васпитачица,

3. Јовановић Оливера, медицинска сестра

4. Николић Љиљана, куварица

5.Станковић Славимир, возач

6. Дамњановић Малина, помоћни радник

Орган управљања сачињавају радници вртића и делегирани из:

- СИЗ-а основног образовања, Миленковић Велибор,

- СО Житорађа, Николић Живко,

- СИЗ-а дечије заштите, Ристић Атанас и Стаменковић Миле,

- Савета родитеља, Филиповић Гордана и Трмчић Верица,

- Месне заједнице Житорађа, Филиповић Миомир.

Први председник збора радника у проширеном саставу је Станковић Славимир, радник вртића...“vrtic3

О дешавањима која су обележила почетак рада наше установе, директор Лазаревић даље говори:

„Одмах  у старту СИЗ је купио ауто „Ладу“ за превоз намирница, а СО Житорађа је купила ТВ у боји.

Одлуком Збора радних људи у проширеном саставу дечијег вртића од 05.12.1981.године, изабран је за првог директора Лазаревић Витомир- Лаза из Житорађе.Сагласност на одлуку дала је СО Житорађа.

Први радници који су положили стручни испит биле су васпитачице   Тодоровић Славица и Загорчић Стојанка –Цана. Ментор им је био Милосав Петровић, просветни саветник из Ниша.

Двориште вртића је у 1981. години било само заграђено и затрављено, а у пролеће 1982.године засађено разним украсним шибљем и дрвећем ( 12 липа, 5 бреза, 4 јасена, 1 ариш итд.)

vrtic4Најбољу сарадњу у овој школској години вртић је остварио са РО „Челик“. Директор Борисав Николић – Бора ставио је у задатак Спасић Зорану –техничару, да са  радницима „Челика“направе разне играчке у вртићу: клацкалице, љуљашке, рингишпил, тарзанијаду и др. И то све бесплатно.

У вртићу су у школској 1981/82.години радиле три васпитно-образовне групе:

- Једна мешовита са децом од 3-5 година, 17 полазника

- Две групе са децом од 6-7 година, 59 полазника.

Сва деца су била претплаћена на лист „Зека“, а била су и осигурана код ЗОИЛ „Дунав“.

Васпитачи вртића су одмах укључени у Здружени актив васпитача у пункту Прокупље: ((Блаце, Куршумлија, Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље). Директор је био укључен у Актив директора и стручних сарадника региона Ниш.

Вртић је био претплаћен на следеће листове: „Просветни преглед“, „Предшколско дете“, „Породица и дијете“, „Просветни гласник“, „Службени лист“ СРС.

Радна година је завршена 20.јуна 1981. године.“vrtic5

Ето, тако је то било када смо почињали те давне 1981. године.Сада је за нама већ 36 година успешног рада и постојања установе. Године рада, стваралаштва, искуства и бројне генерације деце која су одрастала у нашем вртићу, нанизане су као предивна огрлица, којом се поносимо. Данас су то зрели, одрасли људи, чија су деца похађала и похађају наш вртић.

Од тада до данас много тога се променило. Редом су настајала одељења за припремни предшколски програм у месним заједницама, у саставу ОШ „Топлички хероји“ Житорађа: у Пејковцу 1982/83, у Лукомиру 1984/85, у Доњем Црнатову 1985/86, у Јасеници 1996/97, у Самариновцу 2000/01.Стари, дотрајали објекат замењен је новим, спратним од 620m2, у који смо се уселили 2010. године.Захваљујући донацији Фондације Новак Ђоковић, ове, 2017. године,  двориште је опремљено прелепим играчкама  за боравак и здраво одрастање деце уз игру и дружење.  

Специфичност наше установе огледа се у свакодневном превозу деце припремног предшколског програма од месних заједница до  матичног објекта и истурених одељења.Превоз обављамо сопственим возилима Фијат Дукато и Дачија Лоџи.Поносни смо на чињеницу да на овај начин вршимо 100% обухват деце у години пред полазак у школу.

У саставу наше установе су и истурена одељења у Пејковцу, од 2012. године, када је заживела мешовита васпитна група целодневног боравка, као и мешовита васпитна група у селу Држановац, коју опремамо и која ће ускоро  почети са радом.

Надамо се да ће, и у годинама које долазе, наша установа расти и развијати се, на задовољство наше деце, родитеља и локалне заједнице.

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ НА ПОРТАЛ ЕУПРАВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Са поступком се упознајте на ОВОМ линку.

Ми водимо рачуна о Вашем детету!