Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

rainbow

 06.04.2023 Oдлука о расписивању конкурса за упис деце LINK

 

Обавештење о расписаном конкурсу за упис деце у предшколску установу „Прва радост“ Житорађа за радну 2019/2020. годину

Обавештавају се родитељи да ће предшколска установа „Прва радост“ Житорађа у периоду од 01. до 30. априла 2019.год вршити пријем захтева за упис деце за похађање припремног предшколског програма за радну 2019/2020.год.

Упис ће се вршити сваког радног дана у периоду од 08:00 до 14:00 часова у просторијама вртића.

Ради похађања припремног предшколског програма родитељи су обавезни да упишу у установу децу која рођена у периоду од 01.03.2013. до  28.02.2014.год.

Захтеви за пријем деце се могу преузети у предшколској установи  и на сајту  установе www.prvaradost.edu.rs. Поред захтева за пријем родитељи су у обавези да доставе фотокопију извода из матичне књиге рођених детета које се уписује за похађање припремног предшколског програма, потврду о здравственој способности детета од стране Дома здравља,копија картона вакцинације као и очитане личне карте родитеља. За децу из породица са троје деце, фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу.

Такође, у периоду од 01. до 30. априла 2019.год установа ће вршити пријем захтева за упис деце узраста од 18 месеци до 5,5 година у групе целодневног боравка.

Уколико број пријављене деце буде већи од броја који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању, предност приликом уписа имаће деца са највећим бројем бодова на основу Правилника о критеријумима за упис деце.

Поред захтева за пријем деце у групе целодневног боравка родитељи су у обавези да доставе следећу документацију:

- Копија извода из матичне књиге рођених детета;

- Очитане личне карте родитеља;

- Копија картона вакцинације;

- За запослене родитеље потврда да су у радном односу;

- За незапослене родитеље потврда Националне службе за запошљавање да имају статус незапосленог лица;

- За самохране родитеље доказ да је родитељ самохран;

- За родитеље деце са сметњама у развоју одговарајући документ из надлежне установе;

- За ратне војне инвалиде доказ надлежног органа о инвалидитету;

- За старатеље и хеанитеље Решење центра за социјални рад о старатељству или хранитељству;

- За родитеље деце из породица са троје деце, фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу.

Списак примљене деце биће објављен на огласној табли и сајту установе, након завршетка конкурса а најкасније до 14.06.2019.год.

 

Преузмите:

1. Формулар за упис детета у групу целодневног боравка

2. Формулар за упис детета у групу припремног предшколског периода

ВД директор ПУ

Срђан Пиловић

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ НА ПОРТАЛ ЕУПРАВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Са поступком се упознајте на ОВОМ линку.

О нама

Контактирајте нас

Савети родитељима

Актуелно

Ми водимо рачуна о Вашем детету!