Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

rainbow

Обавештавају се родитељи да ће предшколска установа „Прва радост“ Житорађа у периоду од 01. до 30. априла 2018.год вршити пријем захтева за упис деце за похађање припремног предшколског програма за радну 2018/2019.год.

Упис ће се вршити сваког радног дана у периоду од 08:00 до 14:00 часова у просторијама вртића.

Ради похађања припремног предшколског програма родитељи су обавезни да упишу у установу децу која рођена у периоду од 01.03.2012. до  28.02.2013.год.

Захтеви за пријем деце се могу преузети у предшколској установи  и на сајту  установе www.prvaradost.edu.rs. Поред захтева за пријем родитељи су у обавези да доставе фотокопију извода из матичне књиге рођених детета које се уписује за похађање припремног предшколског програма, потврду о здравственој способности детета од стране Дома здравља, као и очитане личне карте родитеља. За децу из породица са троје деце, фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу.

Такође, у периоду од 01. до 30. априла 2018.год установа ће вршити пријем захтева за упис деце узраста од 18 месеци до 5,5 година у групе целодневног боравка.

Уколико број пријављене деце буде већи од броја који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању, предност приликом уписа имаће деца са највећим бројем бодова на основу Правилника о критеријумима за упис деце.

Поред захтева за пријем деце у групе целодневног боравка родитељи су у обавези да доставе следећу документацију:

- Копија извода из матичне књиге рођених детета;

- Очитане личне карте родитеља;

- За запослене родитеље потврда да су у радном односу;

- За незапослене родитеље потврда Националне службе за запошљавање да имају статус незапосленог лица;

- За самохране родитеље доказ да је родитељ самохран;

- За родитеље деце са сметњама у развоју одговарајући документ из надлежне установе;

- За ратне војне инвалиде доказ надлежног органа о инвалидитету;

- За старатеље и хеанитеље Решење центра за социјални рад о старатељству или хранитељству;

- За родитеље деце из породица са троје деце, фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу.

Списак примљене деце биће објављен на огласној табли и сајту установе, након завршетка конкурса а најкасније до 14.06.2018. године.

Директор ПУ

Весна Килибарда

Преузмите: 

1. Пријава за упис детета (припремни предшколски програм)

2. Пријава за упис детета (целодневни боравак)

О нама

Контактирајте нас

Савети родитељима

Актуелно

Ми водимо рачуна о Вашем детету!